top of page

ABOUT
ENG

6.gif

Warsaw-based instrumental group Jazzpospolita creates music on their own terms, through their own intuition and creativity. That’s why Jazzpo’s albums don’t fit to ancient genres described in the press. That's why you can meet this band in jazz clubs, philharmonics and pop festivals. That’s why their artistic activity is full of brave (sometimes weird) concepts and completely against conventions.

 

A critical acclaim and thousands of fans won thanks to Jazzpo’s unique sound is not enough. The next step is a trip to the atolls and leaving an object there.

A band whose name consists of the word "jazz" and a bit of the name of the country they come from.

ABOUT
PL

9.gif

Zespół, którego nazwa składa się ze słowa "jazz" oraz fragmentu nazwy państwa, z którego pochodzi.

Jazzpospolita od samego początku działa na przekór: skojarzeniom, modom, a nawet własnej nazwie. Grupa z założenia balansuje pomiędzy wieloma gatunkami i dzięki temu przez lata wypracowała swoje charakterystyczne brzmienie. Wszystkie etykietki, którymi opatrzono jej twórczość, naprawdę trudno wymienić. Czy da się je wszystkie spiąć jazzową klamrą? I tak, i nie.

 

Dzięki swojej różnorodności muzyka zespołu jest gorąco przyjmowana na festiwalach jazzowych, scenach klubowych, a nawet w filharmoniach. Jazzpospolitą warto poznawać właśnie od koncertowej strony, kiedy kompozycje ewoluują w zależności od potrzeby chwili, nastroju muzyków i publiczności. 

 

Liczne trasy, ważne albumy i uznanie krytyków to dla zespołu nadal zbyt mało - obecnie planuje on podróż na atole i pozostawienie tam jakiegoś obiektu.

bottom of page